Error:No resource identifier found for attribute ’roundIcon’ in package ‘android’ HATASI

Android programlamada Hata:

Çözümü;

AndroidManifest.xml dosyasında

satırını

şeklinde değiştir.