Android ve AndroidX

   
Androidimport android.support.design.widget.CoordinatorLayout; 
AndroidXimport androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout; 
   
Androidimport android.support.design.widget.Snackbar; 
AndroidXimport com.google.android.material.snackbar.Snackbar; 
   
Androidimport android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
AndroidXimport androidx.appcompat.app.AppCompatActivity; 
   
Android< android.support.design.widget.CoordinatorLayout</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>
AndroidX<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
   
Android<android.support.design.widget.FloatingActionButton 
AndroidX<com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton 
   
Androidimport android.support.annotation.ColorRes; 
AndroidXimport androidx.annotation.ColorRes; 
   
Androidimport android.support.annotation.DrawableRes; 
AndroidXimport androidx.annotation.DrawableRes; 
   
Androidimport android.support.annotation.NonNull; 
AndroidXimport androidx.annotation.NonNull; 
   
Androidimport android.support.annotation.DimenRes; 
AndroidXimport androidx.annotation.DimenRes; 
   
Androidimport android.support.annotation.IntDef; 
AndroidXimport androidx.annotation.IntDef; 
   
Android  
AndroidX  
   
Android  
AndroidX  
   
Android  
AndroidX  
   
Android  
AndroidX  
   
Android  
AndroidX  

android den androidX e geçiş rehberi;

 build.gradle 
Androidimplementation ‘android.support.v7.widget.Toolbar’ 
AndroidXimplementation ‘androidx.support.v7.widget.Toolbar’ 
   
Androidcom.android.support:coordinatorlayout 
AndroidXandroidx.coordinatorlayout:coordinatorlayout:1.0.0-alpha1 
   
Androidcom.android.support:appcompat-v7:23.1.1′ 
AndroidXandroidx.appcompat:appcompat:1.0.0 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız

%d blogcu bunu beğendi: